วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปัญหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์พ่นหมึก (Inkjet)และเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม (Dot matrix)

ปัญหาเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม (Dot matrix)
- พิมพ์ติดขัดเป็นประจำ
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มีเศษกระดาษ ผงกระดาษ หรือ Clip ตกลงไป ให้ถอดมาทำความสะอาด และอีกอย่างหนึ่งที่มีปัญหาบ่อยคือ แผงกั้นระหว่างหัวพิมพ์กับกระดาษอาจชำรุด ให้หาซื้อมาเปลี่ยนเอง (จะได้ราคาถูกกว่า ไม่เสียค่าแรงด้วย)
- สีจางมาก ทั้งๆ ที่เปลี่ยนตลับผ้าหมึกใหม่
เรื่องนี้ผมก็พบบ่อยเหมือนกัน ปัญหานี้แก้ไขโดยการเลื่อนคันโยก ปรับตำแหน่งของการพิมพ์ให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง(เช่น หมายเลข 0-1 สำหรับการพิมพ์กระดาษ 1 แผ่น , หมายเลข 2-3 กระดาษมีสำเนา 2 แผ่น เป็นต้น)
- พิมพ์กระดาษต่อเนื่อง แล้วไม่เลื่อน
ตรวจสอบคันโยกว่าปรับตำแหน่งใด ปกติจะมี 2 ตำแหน่งคือ แบบกระดาษ 1 แผ่น และแบบกระดาษต่อเนื่อง
- หัวเข็มหัก (คงต้องส่งซ่อม)
สาเหตุที่พบมาก คือ ปรับความใกล้ไกลเวลาพิมพ์กระดาษที่มีความหนาต่างๆ ไม่ถูกต้อง ลองศึกษาจากคู่มือดู และอีกอย่างหนึ่งผ้าหมึกถ้าจางแล้วให้รีบเปลี่ยน อย่าฝืนใช้ เพราะจะทำให้หัวเข็มชำรุดได้ง่าย

เครื่องพิมพ์พ่นหมึก (Inkjet)
- พิมพ์ไม่ออก ไม่มีสี
ปัญหาจากการอุดตันของตัวตลับหมึก ควรเลือกซื้อเครื่องที่หัวพ่นหมึกอยู่ในตลับจะดีกว่า เวลาเปลี่ยนจะได้เปลี่ยนพร้อมกันไป (ราคาจะแพงกว่าสักนิด) สำหรับวิธีป้องกันปัญหาได้บ้างคือ หลังจากมีการเปลี่ยนตลับหมึกแล้ว ควรใช้ให้หมด ไม่ควรถอดออกมาเพราะจะทำให้อุดตัน สำหรับการทดสอบ แก้ไขให้ลองล้างหัวเข็ม ผ่านคำสั่งในโปรแกรม หรือผ่านทางเครื่องพิมพ์โดยตรง(คงต้องอ่านคู่มือดูแต่ละรุ่นอีกทีน๊ะครับ)
- พิมพ์ออกมาสีเพี้ยน
หมึกหมดครับ สีใดสีหนึ่งอาจหมด ทำให้สีที่ผสมออกมาไม่สมบูรณ์ การแก้ไขให้เปลี่ยนตลับหมึก Inkjet บางรุ่นสามารถเปลี่ยนตลับสีแยกเป็นสีๆ ได้ด้วย ช่วยให้ประหยัดเงินได้มากขึ้น แต่ถ้าไม่ใช่เพราะคุณเพิ่งเปลี่ยนตลับหมึก ให้ทดสอบโดยใช้วิธีการล้างหัวเข็ม อาจล้างผ่านคำสั่งในโปรแกรม หรือผ่านทางเครื่องพิมพ์โดยตรง(คงต้องอ่านคู่มือดุแต่ละรุ่นอีกทีน๊ะครับ)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser)
- พิมพ์ไม่ออก สีจาง
ปัญหาอย่างหนึ่งคือ ผงหมึกไม่อยู่ในแนวราบ ให้เอาตลับหมึกมาเขย่า ๆ(แนวราบ) อ้อ! ถ้าเป็นตลับใหม่ อย่าลืมดึงแผ่นพลาสติกที่กั้นผงหมึกไวด้วย มิฉะนั้นอาจพิมพ์ไม่ติดเลย
- พิมพ์ยังไงก็ไม่ออก
สาเหตุอาจมาจากกระดาษติดครับ ผมพบบ่อยมากถึงมากที่สุด ให้ลองถอดตลับผงหมึกออกมา สังเกตว่ามีกระดาษติดหรือไม่ ถ้ามีให้ระวังเรื่องการดึงกระดาษโดยดูจากคู่มือเรื่องทางเดินของกระดาษ ให้ดึงไปตามเส้นทางของทางเดินกระดาษ ฟันเฟืองของเครื่องพิมพ์จะได้ไม่หัก (เฟืองแต่ละตัว ราคาค่อนข้างแพงครับ)
- พิมพ์แล้วสกปรก มีลายเส้น
ตัวลูกกลิ้งสกปรก ให้เปิดเครื่อง เอาตลับผงหมึกออก และทำความสะอาดลูกกลิ้งดู สาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือตัวตลับไม่ได้มาตรฐาน (อาจเกิดจากตลับที่มีการนำมาใช้ใหม่) ควรตรวจดูก่อน

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว การตรวจสอบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์อีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้าง่ายและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจคือ การใช้โปรแกรมตรวจสอบปัญหา เช่น Norton Utilities หรือ First Aid เป็นต้น เพียงแค่คุณติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ จากนั้น run โปรแกรมดู (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Brand ดี ๆ อาจมีโปรแกรมตรวจสอบปัญหาแถมมาให้ด้วย)

ที่มา
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=304

แก้ซับหมึก CANON MP 145 ขึ้น E8

แก้ซับหมึก CANON MP 145 ขึ้น E8

1.กด stop/reset ค้างไว้แล้วกดปุ่ม power เมื่อไฟเขียวติดให้กดปุ่ม stop/reset สองครั้ง

2.เมื่อปล่อย stop/reset จะเข้าสู่ service mode (จะขึ้นว่าเลขศูนย์ "0"บนหน้าจอ)

3.แล้วกดปุ่ม stop/reset 4 ครั้ง แล้ว กด power ปิดก็จะเป็นการเสร็จสิ้น

กรณี ทำแล้วเลข ศูนย์ ค้าง
วิธีที่ 2

1.เปิดเครื่อง Printer ลงไดเวอร์ ใช้งานปกติ (ยังขึ้น Error E8 อยู่)
2.กดปุ่ม Color 1 ครั้ง (บนหน้าจอขึ้น เลข หนึ่ง "1")
3.ปริ้น งานปกติ
4.กรณี ขึ้น E8 อีก ให้กดปุ่ม Color 1 ครั้ง

CANON IP1000 , IP1500,IP1200,I250

CANON IP1000 , IP1500,IP1200,I250


อาการ ไฟหลอด LEDสีส้ม-เขียวกระพริบสลับกัน 7 ครั้ง

การเคลียร์เคาเตอร์
1.ถอดปลั๊กไฟออก>กดปุ่ม POWER ค้างไว้>เสียบปลั๊กไฟ>กดปุ่มเลื่อนกระดาษ(RESUME) 2 ครั้ง แล้วปล่อยมือพร้อมกัน
2.ตั้งค่า SERVICE TOOL IP 1000 (Win 98 เท่านั้น)


การสั่งPRINTEST
1.กดปุ่มเลื่อนกระดาษ(RESUME)ค้างไว้จนไฟสีเขียวกระพริบ 2 ครั้ง แล้วปล่อยมือ

วิธี Reset ตลับหมึก IP1980

วิธี Reset ตลับหมึก IP1980
iP 1980 Waste Ink Counter Reset. เคลียซับหมึกเต็ม
1. กดปุ่ม Power ค้างไว้ แล้วเสียบสายไฟ แล้วกดปุ่ม Resume 2 ครั้ง เข้า Service Mode
2. ใช้ โปรแกรม iP1600ServiceToolV129
3. เลือก Port - เลือก DEVICE ID - เลือก ติ๊กถูก CLEANING + EEPROM CLEAR
4. เลือก MAIN -ตรง CLEAR WASTE INK COUNTER
5. กดเลือก TEST PATTERN 3


วิธีการ Reset ตลับหมึก IP1980 (สั่งพิมพ์ไปโปรแกรมฟ้องให้เปลี่ยนตลับหมึกใหม่)


การเคลียร์พรินเตอร์รุ่นนี้ไม่ต้องใช้โปรแกรม แต่จะใช้วิธีการกดปุ่ม

1) เปิดเครื่องพร้อมใช้งาน ต่อสาย USB กับเครื่องคอม
2) สั่งปริ้นงาน ไปโปรแกรมฟ้อง ตลับหมึกใกล้หมด
3) ไฟกระพริบ เขียว-ส้ม สลับกัน
4) กดปุ่ม Resume ค้างไว้ 5 วินาที เครื่องจะรันมันเอง
5) สั่งปริ้นเอกสารปกติ
6) ถ้าโปรแกรมแจ้งเตือน ให้กดปุ่ม [OK]

reset ตลับหมึก Canon iP1880

reset ตลับหมึก Canon iP1880

reset ip1880
1. Press Resume button ( hold for 1 - 2 minutes )
2. Open the cover
3. Release the catridge and then put them on again
4. Close The Cover...
5. Turn Off, then Turn On

1. กดปุ่ม Resume ( กดค้างไว้ 1 - 2 นาที )
2. เปิดฝา
3. ถอดตลับแล้วใส่ใหม่
4. ปิดฝา
5. ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่

ขอแก้ไขจ้า
IP1880 กรณีอยากเติมหมึก เพราะหมึกมันแค่ครึ่งเดียว เมื่อเทียบกับหมึกรุ่น 40 หรือ 41 ดังนั้น อาจจะเสียได้
IP1880 ก็มีข้อดี คือไม่ต้องใช้โปรแกรม clear counter เหมือนรุ่นอื่น ๆ ที่ออกมาครับ สำหรับวิธีการก็มีดังต่อไปนี้ครับ
1. กดปุ่มเพาเวอร์
2. กดปุ่ม Resume ค้างเอาไว้ 1-2 นาทีครับ
3. เปิดฝาออก
4. ถอดหมึกออก และใส่หมึกใส่อีกครั้ง
5. ปิด-เปิดเครื่องอีกครับ

Canon i320, i255 Waste Ink Counter Reset.

Canon i320, i255 Waste Ink Counter Reset.
Canon i320, i255
Waste Ink Counter Reset.
Step 1 : Manual Temporary
1. Unplug power and USB.
2. Open door and hold power button.
3. Connect power.
4. Close door, then release power button.
or Step 1: Manual Temporary
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
6. Release both buttons.

ขั้นตอนการ เคลียร์ถาดหมึกเสียเต็ม (Waste Ink Pad) Cannon IP1000

ขั้นตอนการ เคลียร์ถาดหมึกเสียเต็ม (Waste Ink Pad) Cannon IP1000
ขั้นตอนการ เคลียร์ถาดหมึกเสียเต็ม (Waste Ink Pad) Cannon IP1000
1. ถอดสาย AC Power และสาย USB ออก
2. เปิดฝา
3. กดปุ่ม POWER ค้างไว้ แล้วเสียบสาย AC Power
4. รอสักครู่
5. ปล่อยปุ่ม POWER
6. เครื่องจะดับเอง
7. ปิดฝา และเสียบสาย USB
8. กดปุ่ม POWER ก็จะใช้งานได้ตามปกติ

9. ใช้ Software เพื่อบันทึกลง ROM (ไม่ต้องใช้ก็ได้ แต่ว่าต้อง Clear บ่อย)

Reset Canon PIXMA iP1000

Reset Canon PIXMA iP1000

Waste Ink Counter Reset Manual for Service mode

1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
6. Release both buttons

การเคลียร์ ของ EPSON RX 500/510

การเคลียร์ ของ EPSON RX 500/510
มาดูวิธีการเคลียร์ ของ EPSON RX 500/510

1.ปิดเครื่องพิมพ์
2. กดปุ่ม Power, Load/Eject, Stop, B&W, Color พร้อมกัน
3. ปล่อยปุ่ม Power ก่อน รอจนไฟติดจึงปล่อย ปุ่มต่าง ตามมา
4. ที่ LCD Monitor จะขึ้น Init eeprom
5. กดปุ่ม Color
6. ทำการปิดเครื่องแล้วเปดใหม่
7. เป็นอันเรียบร้อย

HP Color LaserJet 4500/4550 Printers (FUSER KIT RESET)

HP Color LaserJet 4500/4550 Printers (FUSER KIT RESET)

1. Press the MENU button until the RESETS MENU is displayed
2. Press the ITEM buton until FUSER KIT SELECT IF DONE is displayed
3. Press the SELECT button
4. Press the GO button to return to READY

Reset สำหรับรุ่น iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600 -prog ServiceTool_V700

Reset สำหรับรุ่น iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600 -prog ServiceTool_V700
สำหรับรุ่น iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600 -prog ServiceTool_V700


วิธีใช้
ก่อนอื่นเซ็ตเครื่องปริ้นท์ให้อยู่ใน Service Mode มีดังนี้ครับ

1. ถอดปลั๊กไฟเครื่องปริ้นท์ออก แต่ผมแนะนำให้ใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีสวิตซ์เปิด/ปิดแทนดีกว่า
2. กดปุ่ม ON/OFF เครื่องปริ้นท์ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊กไฟเครื่องปริ้นท์ หรือเปิดสวิตซ์ไฟที่เต้าเสียบปลั๊ก
3. เมื่อเสียบปลั๊กไฟ สวิตซ์ ON/OFF จะมีไฟสว่างสีเขียวติดขึ้นมา ก็ขอให้กดปุ่ม ON/OFF ค้างไว้ต่อไป
4. ให้กดปุ่ม Stop/Reset [เครื่องบางรุ่นอาจเป็นปุ่ม Resume] 1 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) {บางคนก็บอกกด 2 ครั้ง}
5. จากนั้นปล่อยปุ่มกด ON/OFF และไฟสีเขียวที่ปุ่ม ON/OFF จะดับ
6. ไฟสีส้มที่ Alarm จะสว่าง ซึ่งแสดงว่าเราได้เข้าสู่ Service Mode แล้ว

ต่อไปเปิดโปรแกรม crkSTool-aV700.exe
ดูรูป v700.gif ประกอบ
A. เลือก USB port ของ printer
C1. กดที่ LOCK RELEASE
C2. เลือกรุ่นที่ใช้ SET DESTINATION
D. กดที่ DEVICE ID เพื่อตรวจสอบเครื่องปริ๊น จะขึ้นรายกายมายัง E.
F. ติ๊ก EEPROM CLEAR
G. กด Clear Ink Counter [main] [Platen] ทั้งสองปุ่ม (คือการเคลียร์ซับหมึก)
B. หลังจากนั้น กดปุ่ม [Test Print] เพื่อทดสอบการพิมพ์ หรือจะกด H. [EEP-ROM INFORMATION] เพื่อพิมพ์รายการออกมาดูก็ได้
รอ เครื่องพิมพ์ทำงาน และ prin test กระดาษออกมา แล้วลอง ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟ แล้ว เสียบปลั๊กไฟ อีกครั้ง
แล้วเปิดเครื่องใช้งานตามปกติ ดูว่ามีสัญญาณไฟกระพริบบอกอยู่อีกหรือเปล่า ไฟสีเขียวติดนิ่งตามปกติเป็นอันใช้ได้

วิธีรีเซตตลับหมึก Canon MP160

วิธีรีเซตตลับหมึก Canon MP160

วิธีรีเซตตลับหมึก Canon MP160
หลังจากลาออกจากบริษัท ก็กลับมาเล่นคอมฯที่บ้าน แต่ที่บ้านผมตอนนั้นไม่มีปริ้นเตอร์ใช้ ผมก็เลยไปเดินหาซื้อปริ้นเตอร์มาใช้งาน แน่นอนก็ที่พันธ์ทิพย์นั่นล่ะ เดินไปเลย 2 ป้ายรถเมล์

ที่สนใจขณะนั้นก็คือ อยากได้ปริ้นเตอร์แบบ All in One ที่สามารถปริ้นท์สีและสแกนรูปได้ ก็เดิน ๆ หารุ่นที่ถูกที่สุด ก็มาเจอแคนนอน รุ่น MP160 ราคา 2,200 บาท ตรงตามความต้องการ พร้อมโปรโมชั่นแถมบัตรเติมน้ำมัน 300 บาทอีกด้วย ก็เลยตกลงเอาตัวนี้ล่ะตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าถ้าหมึกหมด แล้วต้องซื้อเปลี่ยนเป็นราคาเท่าไหร่ เพราะตั้งใจแล้วว่าจะใช้วิธีซื้อหมึกเทียบมาเติมอยู่แล้ว

เครื่องปริ้นท์รุ่นนี้ก็ใช้งานได้ดี พิมพ์เร็ว สแกนเร็ว แต่ขอบอกว่าพิมพ์รูปสีอาจไม่สวยนัก เพราะใช้หมึก 4 สี ถ้าเพื่อน ๆ เน้นพิมพ์รูป ผมแนะนำให้เปลี่ยนไปซื้อแบบ 6-8 สีแทน ซึ่งจะพิมพ์รูปภาพได้สีที่ใกล้เคียงมากกว่า
ช่วงแรกที่ใช้เองก็ไม่ค่อยได้ปริ้นท์งานมากนัก แต่หลังจากเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ผมก็เอาไปใช้ที่ร้านด้วย ปรากฏว่าหมึกหมดเร็วมาก ต้องเติมหมึกทุก 2-3 สัปดาห์ โดยผมใช้เครื่องนี้สำหรับปริ้นท์สีให้ลูกค้า ส่วนปริ้นท์ขาว-ดำ ผมมีเครื่อง HP 1000 series ใช้อยู่

เติมหมึกครั้งใด มือเปื้อนสีทุกครั้ง ก็เลยคิดว่า อย่ากระนั้นเลย เอาไปต่อแทงค์ดีกว่า ก็หมดไปอีก 1,500 บาท และก็ใช้มาจนปัจจุบันนี้ อ้อ ลืมบอกไปตลับหมึกแท้รุ่นนี้ ใช้ 2 ตลับ ซื้อคู่กัน 1,300 บาทครับ ซื้อ 2 ครั้งก็ได้เครื่องใหม่แล้ว
มาเมื่อต้นเดือนนี่เอง ผมได้เครื่องปริ้นท์รุ่นนี้มาอีกตัวนึง ก็เลยเอามาใช้ส่วนตัว เพียงแต่ตัวที่ได้มานี้แกนดึงกระดาษหักไป ซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะเกิดจากการดึงกระดาษในขณะกระดาษติดไม่ถูกวิธีของผู้ใช้คนเดิม เวลาใช้งานเครื่องก็จะดึงกระดาษคราวละหลาย ๆ แผ่น และกระดาษก็จะเบี้ยว ทำให้งานที่ปริ้นท์ออกมาใช้ไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจซ่อมดีกว่า ผมก็ลองไปถามที่ศูนย์แคนนอนที่พันธุ์ทิพดู ปรากฏว่าค่าอะไหล่ 400 กว่าบาท ค่าแรงอีก 500 รวมแล้ว 900 นิด ๆ เหมือนซื้อเครื่องเปล่าที่ไม่มีตลับหมึกเลยนะนั่น ผมก็เลยตัดสินใจซ่อมเองดีกว่า ก็ลงมือรื้อเลยครับ ก็พยายามอยู่ 3 วัน ในที่สุดก็รื้อจนเข้าไปถึงแกนดึงกระดาษที่หักได้
ก็คิดว่าจะซ่อมยังไงดีเนี่ย แกนที่หักก็ไม่รู้หายไปไหนแล้ว จะเอามาติดกาวตราช้างซะหน่อย ก็เลยมองหาอะไรที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในขนาดที่พอ ๆ กับแกนเดิม ก็นึกถึงไม้จิ้มฟัน เพราะดูน่าจะแข็งแรงดี และมีรูปร่างกลมเหมือนแกนเดิมด้วย แต่ถ้าตัดแล้วเอามาติดกาวตราช้างใช้งานเลย อาจจะใช้งานไม่ทน ก็เลยตัดสินใจเจาะรูตรงแกนเดิมให้ลึกเข้าไปประมาณ 3/4 ซม. แล้วก็ตัดไม้จิ้มฟันให้ยาวประมาณ 1 ซม. สอดเข้าไปโดยหยอดกาวตราช้างเข้าไปในรูด้วย พอกาวแห้ง ผมก็ลองประกอบกลับ ก็ใช้งานได้ดีครับ เพื่อน ๆ นำวิธีผมไปใช้ได้นะครับ

เครื่องปริ้นท์เครื่องนี้ผมไม่ได้ต่อแทงค์ ใช้วิธีการเติมหมึกใส่ตลับเดิม แต่เมื่อเติมหมึกแล้วใส่กลับเข้าไปใช้งาน เครื่องก็จะเตือนว่าหมึกหมดอยู่ดี แต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ ผมก็เข้าไปหลาย ๆ เว็บเพื่อค้นหาวิธีรีเซตตลับหมึก เพราะบางคนบอกว่าถ้าหมึกหมดแล้วยังสั่งปริ้นท์ต่อไปอาจทำให้หัวพิมพ์ที่ติดอยู่กับตลับหมึกเสียหายได้ ซื้อชุดใหม่ก็อีก 1,300 บาท

ผมก็เข้าไปหลาย ๆ เว็บ ซึ่งก็มีวิธีรีเซตตลับหมึกอยู่หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะใช้วิธีกดปุ่มบนตัวเครื่อง วิธีปิดเทปที่ตัวตลับ และวิธีใช้โปรแกรมรีเซต ซึ่งผมก็สนใจวิธีใช้โปรแกรมรีเซตมาก โดยโปรแกรมตัวนี้ชื่อ MPTool สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ http://ipt.nm.ru/ ครับ มีเวอร์ชั่นสำหรับเครื่องปริ้นท์รุ่น IP ด้วยนะครับ

หลังจากดาวน์โหลดมาก็ทดลองใช้งานดูปรากฏว่าใช้ไม่ได้ ปรากฏว่าก่อนที่จะใช้งานโปรแกรมนี้ เราต้องเซ็ตเครื่องพิมพ์ให้อยู่ใน Service Mode ก่อน ผมก็อ่านจากในเว็บของเจ้าของโปรแกรมแล้วก็ไม่เข้าใจ (ใช้ Google แปลภาษารัสเซียเป็นภาษาอังกฤษ) ก็เลยลองหาข้อมูลจากเว็บต่าง ๆ และก็ไปเจอวิธีเซ็ตเครื่องปริ้นท์ให้อยู่ใน Service mode ในเว็บบอร์ดเมืองนอกแห่งหนึ่ง ต้องขออภัยด้วยที่จำเว็บแอดเดรสไม่ได้แล้ว ผมก็ลองทำตามดู ปรากฏว่าใช้ได้ ผมก็เลยอยากเผยแพร่ให้เพื่อน ๆ ได้ทราบกัน จะได้ไม่เสียเวลา

วิธีเซ็ตเครื่องปริ้นท์ให้อยู่ใน Service Mode มีดังนี้ครับ
1. ถอดปลั๊กไฟเครื่องปริ้นท์ออก แต่ผมแนะนำให้ใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีสวิตซ์เปิด/ปิดแทนดีกว่า
2. กดปุ่ม ON/OFF เครื่องปริ้นท์ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊กไฟเครื่องปริ้นท์ หรือเปิดสวิตซ์ไฟที่เต้าเสียบปลั๊ก
3. เมื่อเสียบปลั๊กไฟ สวิตซ์ ON/OFF จะมีไฟสว่างสีเขียวติดขึ้นมา ก็ขอให้กดปุ่ม ON/OFF ค้างไว้ต่อไป
4. ให้กดปุ่ม Stop/Reset [เครื่องรุ่นอื่นอาจเป็นปุ่ม Resume] 1 ครั้ง (กดแล้วปล่อย)
5. จากนั้นปล่อยปุ่มกด ON/OFF และไฟสีเขียวที่ปุ่ม ON/OFF จะดับ
6. ไฟสีส้มที่ Alarm จะสว่าง ซึ่งแสดงว่าเราได้เข้าสู่ Service Mode แล้ว
7. ก็เปิดโปรแกรม MPTool แล้วก็คลิกปุ่ม Reset หมึกดำ โปรแกรมก็จะอ่านข้อมูลในเครื่องและเขียนข้อมูลใหม่ลงไป เมื่อเสร็จแล้ว จะเห็นว่าระดับหมึกสีดำจะเปลี่ยนจาก 0% เป็น 100% ก็ให้กดปุ่ม Reset หมึกสีเป็นลำดับถัดไป เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน หมึกสีทุกสีก็จะกลับกลายเป็น 100% เช่นกัน
8. ปิดโปรแกรม และถอดปลั๊กไฟเครื่องปริ้นท์ และเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ และลองตรวจสอบสถานะสีจากโปรแกรมเครื่องพิมพ์ ก็จะเห็นว่า ทั้งหมึกดำและหมึกสีมีสถานะเต็มครับ และไฟเตือนที่เครื่องปริ้นท์ก็จะดับไป


วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้งานแล้วได้ผล ถ้าเพื่อน ๆ ต้องการทำตาม ก็ขอให้รับความเสี่ยงด้วยตนเองนะครับ
เขียนโดย PlaMC ที่ 1:25 หลังเที่ยงhttp://plamc.blogspot.com/2008/04/led-canon-mp160.html
วันพฤหัสบดี, เมษายน 3, 2008
ความหมายของตัวอักษร LED ของ Canon MP160
A - พิมพ์รูปแบบตรวจหัวฉีด (พิมพ์ 4 สี ใช้กระดาษ 1 แผ่น)
H - การทำความสะอาดหัวฉีด (1 รอบ)
y - การทำความสะอาดหัวฉีดอย่างละเอียด (3 รอบ)
P - จัดหัวพิมพ์อัตโนมัติ
U - จัดหัวพิมพ์ด้วยตนเอง (ให้วางแผ่นรูปแบบหัวพิมพ์บนแท่นสแกนก่อนเริ่ม)
L - พิมพ์รูปแบบหัวพิมพ์ปัจจุบัน (ใช้กระดาษ 1 แผ่น)
b - ทำความสะอาดลูกกลิ้ง (ใช้กระดาษ 3 แผ่น)
J - ทำความสะอาดแผ่นด้านล่าง (ใช้กระดาษ 1 แผ่น)

วิธีใช้งาน
กดปุ่ม Maintenance (รูปเครื่องมือ อยู่ซ้ายสุด) จน LED ขึ้นตัวอักษรที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Color
เขียนโดย PlaMC ที่ 12:06 ก่อนเที่ยง


http://plamc.blogspot.com/2008/03/pg-40-cl-41-mp-160.html
วันจันทร์, มีนาคม 24, 2008
วิธีการเติมหมึก PG-40 & CL-41 สำหรับ MP-160
ตลับหมึกทั้งสองรุ่นจะสามารถปริ้นท์งานขนาด A4 พื้นที่ 5% ได้ประมาณ 300 หน้า โดย PG-40 บรรจุหมึกได้เต็มที่ 16 ml. และ CL-41 บรรจุหมึกได้เต็มที่สีละ 4 ml. เวลาที่เราเติมหมึก เราจะไม่เติมจนเต็ม โดยจะลดไปสีละ 1 ml. ครับ โดยมีอุปกรณ์และขั้นตอนการเติมดังนี้
อุปกรณ์
1. หมึกสีที่ต้องการเติม สีดำ 15 ml. สีอื่น สีละ 3 ml.
2. สว่านหรืออุปกรณ์ที่สามารถเจาะรูพลาสติคได้
3. ไซลิง (หลอดฉีดยา) ขนาด 15 ml.
4. เข็มฉีดยาขนาดความยาว 1 นิ้ว
5. ถุงมือยางหรืออื่น ๆ 1 คู่
6. กระดาษทิชชู่ 1 ม้วน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ยกเว้นหมึกสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
ขั้นตอน
1. เปิดเครื่องพิมพ์
2. ยกส่วนสแกนขึ้นมา ตลับหมึกจะเลื่อนออกมาด้านซ้ายมือ หรือถ้าไม่เลื่อน ก็ให้กดปุ่ม Maintenance (รูปเครื่องมือ อยู่ซ้ายสุด) 1 ครั้ง

3. ข้อควรระวัง ห้ามแตะถูกชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ และสายพลาสติคใสภายในเครื่องพิมพ์ เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ภายในเสียหายได้ บางเว็บจึงแนะนำให้ถอดปลั๊กไฟออกก่อนเอาตลับหมึกออกมา

4. ใช้นิ้วโป้งกดท้ายตลับหมึกด้านบนลงไป แล้วดึงเข้าหาตัว จากนั้นหยิบตลับหมึกออกมา

5. สวมถุงมือ
6. แกะสติ๊กเกอร์ที่ปิดอยู่ด้านบนตลับออก จะมองเห็นรู โดยมีตำแหน่งดังรูปด้านล่าง

7. ใช้สว่านเจาะรูพอให้เข็มฉีดยาแทงเข้าไปได้
8. ต่อเข็มฉีดยากับหลอดฉีดยา และดูดหมึกตามปริมาณดังนี้
o หมึกสีดำ ให้ดูดหมึกปริมาตร 15 ml.
o หมึกสี ให้ดูดหมึกปริมาตร 3 ml.
9. ปักเข็มฉีดยาลงในรูที่เจาะไว้ โดยให้เหลือส่วนของเข็มฉีดยาขึ้นมา 5 mm.

10. ค่อย ๆ ฉีดหมึกลงในตลับ โดยใช้ความเร็ว 1 ml.ต่อ 2 วินาที
11. หากหมึกล้นออกมา สำหรับหมึกสีดำให้ดูดหมึกกลับ 1 ml. ส่วนสีอื่นให้ดูดหมึกกลับ 0.2 ml
12. ตั้งตลับหมึกทิ้งไว้ซัก 1 คืน เพื่อให้หมึกที่ฉีดเข้าไปซึมซาบทั่วตลับและให้ฟองอากาศภายในลอยขึ้นมา
13. ใช้ทิชชู่ซับน้ำหมึกที่หัวพิมพ์ด้านล่าง

14. ใส่ตลับหมึกกลับสู่เครื่องพิมพ์ โดยไม่ต้องปิดรูที่ได้เจาะไว้ แต่หากมีหมึกเยิ้มไม่หยุด ก็ให้ใช้เทปใสปิดรูที่เจาะไว้

15. ตลับหมึกดำใส่ช่อง B ด้านซ้ายมือ ตลับหมึกสีใส่ช่อง C ด้านขวามือ
16. เสียบปลั๊กไฟ และกดปุ่ม ON/OFF เปิดเครื่องปริ้นท์
17. กดปุ่ม Maintenence ให้หน้าจอ LED แสดงตัวอักษร H แล้วกดปุ่ม Color เพื่อสั่งล้างหัวพิมพ์
18. ใส่กระดาษ 1 ใบ จากนั้นกดปุ่ม Maintenance ให้หน้าจอแสดงตัวอักษร A แล้วกดปุ่ม Color เพื่อพิมพ์รูปแบบตรวจหัวฉีด
19. ตรวจสอบงานที่ได้ ถ้าคุณภาพที่ได้ยังไม่ดี ให้กดปุ่ม Maintenance ให้หน้าจอแสดงตัวอักษร y เพื่อสั่งล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียด
20. ทำขั้นตอนที่ 18 ซ้ำอีกครั้ง
21. ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กออก
22. ให้ทำการรีเซตตลับหมึกด้วยวิธีที่เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้

ที่มา
http://www.softwaresiam.com/viewthread.php?tid=349&extra=page%3D5

Reset MP110

Reset MP110
Reset MP110

1)Enter SERVICE MODE By pressing Menu-Scan-Copy-Scan
2) Enter NVRAM by presing <--- or ---> then OK
3) Enter CMY ink level by pressing <--- or ---> then OK
4) Select 1 by presing <--- or ---> then OK
5) Enter K ink level by presing ---> then OK
6) select 1 by presing <--- or ---> then OK
7) Press reset ( design: // )
8) หลังจากทำขั้นตอนดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เลือกมาตรง SERVICE MENU COUNTER ACCESS
ให้ไปปรับค่า PRINT PAGE COUNT กับ SCAN PAGE COUNT ให้เหลือค่าเป็น 0

Canon MP1454 ขึ้น Error E4,E5

Canon MP1454 ขึ้น Error E4,E5


ขึ้น Error E4,E5 หมึกหมด

1. กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ จนหาย Error
2. กดปุ่ม ไขควงตรงหน้าปัด จนถึงตัว y เพื่อสั่งให้ดูดหมึกเข้าตลับ
3. กดปุ่ม color สตาร์ท แล้วรอจน หมึกไหลเข้าตลับหมึก

E5 ที่ตลับหมึกเสีย วิธีแก้ Canon mp145

E5 ที่ตลับหมึกเสีย วิธีแก้ Canon mp145

E5? ที่ตลับหมึกเสีย? วิธีแก้? Canon? mp145

1.ถอดปลั๊กออกกดปุ่มon/offค้างไว้
2.เสียบปลั๊กกดปุ่มstope/reset 2ครั้งแล้วปล่อยพร้อมปุ่ม on/off
3.รอให้ขึ้น 0 แล้วกด+ให้ขึ้น 1แล้วกด color 2 ครั้ง
4.เปิดฝาเครื่องดึงปลั๊กออกแล้วเอาตลับหมึกออกจากนั้นปิดฝาเครื่อง
5.เสียบปลั๊กเปิดเครื่องให้เครื่องถามหาตลับหมึกแล้วเปิดฝาใส่ตลับหมึกแล้วใช้งานวิธีที่ 2 สอง
ต้องเซ็ตเครื่องปริ้นให้อยู่ใน Service Mode ก่อน ดังนี้ วิธีที่ 2 สอง
1.ถอดปลั๊กเครื่องปริ้นออก
2.กดปุ่ม ON/OFF ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก
3.กดปุ่ม Stop/Reset [เครื่องบางรุ่นอาจเป็นปุ่ม Resume] 1 ครั้ง
4.ปล่อยปุ่ม ON/OFF และไฟเขียวที่ปุ่ม ON/OFF จะดับ
5. ไฟสีส้มที่ Alarm จะสว่าง ซึ่งแสดงได้ว่าเราได้เข้าสู่ Service Mode แล้ว
6.เปิดโปรแกรม MPTool แล้วก็คลิกปุ่ม Reset หมึกดำโปรแกรมก็จะอ่านข้อมูลในเครื่องและเขียนข้อมูล
ใหม่ลงไป เมื่อเสร็จขั้นตอน หมึกสีดำก็จะเปลี่ยนจำก 0% ป็น 100% ก็ให้กดปุ่ม Reset หมึกสีเป็นลำดับ
ถัดไป เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนหมึกสีก็จะกลายเป็น 100% เช่นกัน
7.ปิดโปรแกรม และถอนปลั๊กไฟเครื่องปริ้น
8.เมื่อเปิดขึ้นมาใหม่ ก็จะเห็นว่า ทั้งหมึกดำและหมึกสีมีสถานะเต็มครับ และไฟเตือนที่เครื่องปริ้นก็จะดับไป

Canon mp145 ขึ้น Error E16

Canon mp145 ขึ้น Error E16

ขึ้น Error E16

ไม่ยอมรับตลับหมึก
กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ 5 วินาที
จนหาย Error

Error Code Canon MP145

Error Code Canon MP145

ก่อนจะซ่อมต้องทราบความหมายของการแสดงการ error ก่อนว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ ไปดูกันนะ

*** E2 = ตลับหมึกพิมพ์ไม่เข้าตำแหน่ง Home ( กรณีติด Ink Tank สายนำน้ำหมึกอาจตึงเกินไป )

*** E3 = กระดาษติด( เอากระดาษออก กดปุ่ม Color/จะทำงานต่อ หรือ Stop/ยกเลิกการทำงาน )

*** E4 = ตลับหมึก ดำ(PG 40/830) สี(CL 41/831) สีใดสีหนึ่งหมด หรือหมดทั้ง 2 ตลับ

*** E5 = ตลับหมึก ดำ(PG 40/830) สี(CL 41/831) Error หรือเสีย ( แก้ไขถอดทำความสะอาดแผ่นแผงวงจรที่ตลับ ด้วยยางลบ แล้วจึง Reset Error อีกครั้งหนึ่งอาจใช้งานต่อได้ )

*** E8 = ถังขยะใกล้เต็ม ( ใช้โปรแกรมเคลียร์ )

*** E14/E15 เครื่องไม่สามารถติดตั้งหัวพิมพ์ได้ ( ถอดตรวจสอบทำความสะอาดแผงวงจรที่หัวพิมพ์ แล้ว Reset Error )

*** E16 Protection Error ( เคลีย Error )

E2 2 No paper (ASF)

E3 3 Paper jam

E4 - No ink

E5 5 The ink cartridges are not installed or a non-supported ink cartridge is installed , or the ink cartridges are not installed properly

E8 - Waste ink absorber full, or platen waste ink absorber full

E9 - The connected digital camera / video camera does not support Camera Direct Printing

E14 - The Ink cartridges whose destination are wrong

E15 15 Ink cartridge is not installed

E16 - Ink remaining is unknown - Black /Color

E19 - Failed to scan head alignment sheet

E22 2 Carriage error

E23 3 Paper feed error

E24 4 Purge unit error

E25 5 ASF(cam) sensor error

E26 6 Internal temperature rise error

E27 7 Waste ink absorber full or platen waste ink absorber full

E28 8 Ink cartridge temperature rise error

E29 9 EEPROM error

E33 13 Paper feed position error

E35 15 USB Host VBUD overcurrent error - USB

E37 17 Abnormal motor driver error

E40 20 Other hardware error

E42 22 Scanner error

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

CANON MPC-190 อาการ ขึ้น Error #335

CANON MPC-190 อาการ ขึ้น Error #335

CANON MPC-190
อาการ ขึ้น Error #335
เคาเตอร์และผ้าซับหมึกเต็ม

1.กดปุ่ม MENU>COPY>SCAN>COPY>COPY(ขึ้น #1SSSW)
2.กดเครื่องหมายลบ(-) 1 ครั้ง>OK(เข้าหมวดPRINT TEST MODE)
3.กดเครื่องหมายลบ(-) 1 ครั้ง>OK(เข้าหมวดPRINT TEST )
4.กดปุ่ม OK เพื่อกำหนดเลือก
5.กดเครื่องหมายบวก (+) เพื่อเปลี่ยนค่า(-8-2+)>(-8-3+)
6.กดOK เพื่อเข้าหมวด EPROM CLEAR เลือก INK COUNT (ใส่กระดาษ A4 ไว้)
7.กดOK เพื่อจบกระบวรการ
8.รอ 5วินาที ถอดปลั๊กไฟออก
9.รอ 15วินาที เสียบปลั๊กไฟ เปิดเครื่อง

การล้างหัวพิมพ์
1.กดปุ่ม MENU 7ครั้ง แล้วกดเครื่องหมายลบ (-) 4 ครั้ง แล้วกด OK
กรณีเคลียร์เคาเตอร์ไม่ได้
1.ถอดหรือบัดกรี Battery ในMain Board ออก แล้วบัดกรีเข้าไปเหมือนเดิม เพื่อให้เครื่องรีเซต
2.ทำการเคลียร์เคาเตอร์ AT SOFT PRINTER
3.ชุดโหลดจะดึกกระดาษ 1 ครั้ง
4.เช็คชุดปั้มอาจเสีย(ถ้าชุดปั้มมีเสียงดัง เต๊กๆ คือ ชุดปั้มเสียแล้วต้องเปลี่ยนอย่างเดียว)
5.หัวพิมพ์ช็อต ลองหาหัวพิมพ์เครื่องอื่นใส่ดูก่อน
1.ชุดผ้าซับหมึกเต็ม จะต้องเปลี่ยนผ้าซับหมึกใหม่เท่านั้น

การสั่ง PRINTEST
กดปุ่ม MENU >เลื่อนหา คำสั่ง NOZZLE CHECK แล้วกดปุ่ม OK


ที่มา
http://www.softwaresiam.com/viewthread.php?tid=467&extra=page%3D3

E5 ที่ตลับหมึกเสีย วิธีแก้ Canon mp145

E5 ที่ตลับหมึกเสีย วิธีแก้ Canon mp145

E5? ที่ตลับหมึกเสีย? วิธีแก้? Canon? mp145

1.ถอดปลั๊กออกกดปุ่มon/offค้างไว้
2.เสียบปลั๊กกดปุ่มstope/reset 2ครั้งแล้วปล่อยพร้อมปุ่ม on/off
3.รอให้ขึ้น 0 แล้วกด+ให้ขึ้น 1แล้วกด color 2 ครั้ง
4.เปิดฝาเครื่องดึงปลั๊กออกแล้วเอาตลับหมึกออกจากนั้นปิดฝาเครื่อง
5.เสียบปลั๊กเปิดเครื่องให้เครื่องถามหาตลับหมึกแล้วเปิดฝาใส่ตลับหมึกแล้วใช้งานวิธีที่ 2 สอง
ต้องเซ็ตเครื่องปริ้นให้อยู่ใน Service Mode ก่อน ดังนี้ วิธีที่ 2 สอง
1.ถอดปลั๊กเครื่องปริ้นออก
2.กดปุ่ม ON/OFF ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก
3.กดปุ่ม Stop/Reset [เครื่องบางรุ่นอาจเป็นปุ่ม Resume] 1 ครั้ง
4.ปล่อยปุ่ม ON/OFF และไฟเขียวที่ปุ่ม ON/OFF จะดับ
5. ไฟสีส้มที่ Alarm จะสว่าง ซึ่งแสดงได้ว่าเราได้เข้าสู่ Service Mode แล้ว
6.เปิดโปรแกรม MPTool แล้วก็คลิกปุ่ม Reset หมึกดำโปรแกรมก็จะอ่านข้อมูลในเครื่องและเขียนข้อมูล
ใหม่ลงไป เมื่อเสร็จขั้นตอน หมึกสีดำก็จะเปลี่ยนจำก 0% ป็น 100% ก็ให้กดปุ่ม Reset หมึกสีเป็นลำดับ
ถัดไป เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนหมึกสีก็จะกลายเป็น 100% เช่นกัน
7.ปิดโปรแกรม และถอนปลั๊กไฟเครื่องปริ้น
8.เมื่อเปิดขึ้นมาใหม่ ก็จะเห็นว่า ทั้งหมึกดำและหมึกสีมีสถานะเต็มครับ และไฟเตือนที่เครื่องปริ้นก็จะดับไป

E2 หัวพิมพ์ติด Canon

E2 หัวพิมพ์ติด Canon

อาการ ขึ้น Error E2

สาเหตุ เกิดจากสายหลุด หรือหัวพิมติด

การแก้ไข ตรวจดูสายและจัดสายให้เข้าที่

Canon MP1454 ขึ้น Error E4,E5

Canon MP1454 ขึ้น Error E4,E5

ขึ้น Error E4,E5 หมึกหมด

1. กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ จนหาย Error
2. กดปุ่ม ไขควงตรงหน้าปัด จนถึงตัว y เพื่อสั่งให้ดูดหมึกเข้าตลับ
3. กดปุ่ม color สตาร์ท แล้วรอจน หมึกไหลเข้าตลับหมึก

ที่มา
http://www.softwaresiam.com/viewthread.php?tid=436&extra=page%3D4

Reset หมึก CANON IP4760 4680 3680 1980 MP198 MX328 MP245

Reset หมึก CANON IP4760 4680 3680 1980 MP198 MX328 MP245
iP3600, iP4600, MP190, MP240, MP260, MP480, MP540, MP620, MP630, MP980 - prog ServiceTool_V1050


not sure if this can RESET other SIMILAR canon printers from different regions... i have successfuly reset the waste ink counter on my Canon ip4680
[ไม่ชัวร์ว่าจะรีเซ็ตได้ทุกรุ่นเพราะยังไม่ได้ลองทั้งหมด แต่เค้าได้ลองรุ่น ip4680 ของเค้าแล้วใช้ได้ แต่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้แทบทุกรุ่นของรุ่นใหม่ๆ ที่กดด้วยมือไม่ได้ เพราะในโปรแกรมมันไม่เห็นให้ set รุ่นก่อนใช้เลย]

Assuming that your printer (ip4600 series) is already installed on your PC.
[เสียบเครื่องปรี๊นให้ต่อกับเครื่องคอม]

Reset can be done once your printer is on Service Mode:
[ก่อนอื่นต้องเข้า Service Mode ก่อน โดยกดที่เครื่องปริ๊น]
a. Switch Off the Printer [ปิดปริ๊นเตอร์]
b. Hold the Resume Button [กดปุ่ม Resume ค้างไว้]
c. Switch On and Hold the Power Button [กดปุ่ม Power ค้างไว้]
d. Release the Resume Button [ปล่อยปุ่ม Resume,โดยที่กดปุ่ม Power ค้างไว้อยู่]
e. Press the Resume Button Twice [กดปุ่ม Resume 2 ครั้ง]
f. Release the Power Button [ปล่อยปุ่ม Power]

By this time your printer is in service mode already.
[เข้าสู่ระบบ Service Mode เรียบร้อยแล้ว]

Run the Service Tool Program (Resetter)
[เปิดโปรแกรม Service Tool Program]
(ในที่นี้มี 3 เวอร์ชั่น ไม่รู้อันไหนใช้ได้ไม่ได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับ)

Select ASA as the Region (for ASIA PACIFIC - depends on your location)
[เลือกเขตพื้นที่ ASA (สำหรับ เอเชียแปซิกฟิก)]Set Clear Waste Ink Tank, select Main & Platen
[ที่ Set Clear Waste Ink เลือก Main & Plante ตามรูป]


Click Cleaning 1 (Printer will print)
[กด ปุ่ม CLEANING1 ดังรูป (เป็นการพิมพ์ทดสอบ กระดาษออกมา 1แผ่น)]Then Click Main and Platen
[กดปุ่ม MAIN และ PLATEN ดังรูป]

วิธีเคลียร์ซับหมึก รุ่น ip1000 ip1500 IP1200 IP17000 IP1600 IP1880

วิธีเคลียร์ซับหมึก รุ่น ip1000 ip1500 IP1200 IP17000 IP1600 IP1880

1. ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟออก
2. กดปุ่ม Resume ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊กไฟเข้าไป และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3. ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Resume
4. ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้กดปุ่ม Resume อีก 2 ครั้ง
5. และกดปุ่ม Resume 4 ครั้ง
7. แล้วปล่อยมือออกจากทั้ง 2 ปุ่ม
8. กดเปิดเครื่อง ก็จะใช้งานได้ตามปกติ


ที่มา
http://www.softwaresiam.com/viewthread.php?tid=797&extra=page%3D1

วิธีเคลียร์ซับหมึก รุ่น i255 i320

วิธีเคลียร์ซับหมึก รุ่น i255 i320

1. ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟออก
2. กดปุ่ม Resume ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊กไฟเข้าไป และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3. ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Resume
4. ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้กดปุ่ม Resume อีก 2 ครั้ง
5. และกดปุ่ม Resume 4 ครั้ง
7. แล้วปล่อยมือออกจากทั้ง 2 ปุ่ม
8. กดเปิดเครื่อง ก็จะใช้งานได้ตามปกติ

วิธีนี้จะช้ได้ชั่วคราว หากจะให้หาย ต้อง Clear ด้วย Software


ที่มา
http://www.softwaresiam.com/viewthread.php?tid=798&extra=page%3D1

วิธีเคลียร์ซับหมึก รุ่น ip3000 ip4200 หรือรุ่นที่คล้ายกัน

วิธีเคลียร์ซับหมึก รุ่น ip3000 ip4200 หรือรุ่นที่คล้ายกัน

1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Resume ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3. ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Resume
4. ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้กดปุ่ม Resume อีก 2 ครั้ง เสร็จแล้วปล่อยมือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5. ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
6. เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง กดปุ่ม Resume 4 ครั้ง
7. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์ (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8. เปิดปริ๊นท์เตอร์ ก็จะใช้งานได้ตามปกติ


ที่มา
http://www.softwaresiam.com/viewthread.php?tid=796&extra=page%3D1

Error Code ของ Canon MP150/MP160

Error Code ของ Canon MP150/MP160

ERROR CODE CANNON MP150/MP160
E2 2 No paper (ASF)
E3 3 Paper jam
E4 - No ink
E5 5 The ink cartridges are not installed or a non-supported ink cartridge is installed , or the ink cartridges are not installed properly
E8 - Waste ink absorber full, or platen waste ink absorber full ????)
E9 - The connected digital camera / video camera does not support Camera Direct Printing
E14 - The Ink cartridges whose destination are wrong
E15 15 Ink cartridge is not installed
E16 - Ink remaining is unknown
E16 -
E19 - Failed to scan head alignment sheet

?22 2 Carriage error

?23 3 Paper feed error
?24 4 Purge unit error
?25 5 ASF(cam) sensor error
?26 6 Internal temperature rise error
?27 7 Waste ink absorber full or platen waste ink absorber full
?28 8 Ink cartridge temperature rise error -
?29 9 EEPROM error
?33 13 Paper feed position error
?35 15 USB Host VBUD overcurrent error - USB
?37 17 Abnormal motor driver error
?40 20 Other hardware error
?42 22 Scanner error
E, 2
Reload the paper correctly and press [Black> or [Color>.

E, 3
If paper has jammed in the machine, clear the jam, reload the paper in the machine correctly and then press [Black> or [Color>.

E, 4
The ink may have run out. Replace the FINE Cartridge, and close the Scanning Unit. If lines are misaligned or the resulting output is not satisfactory, carry out the FINE Cartridge Alignment. If printing is in progress and you want to continue printing, press [Black> or [Color>. Then printing can continue under the ink out condition with the FINE Cartridge installed. Replace the empty FINE Cartridge immediately after the printing. The resulting print quality is not satisfactory, if printing is continued under the ink out condition.

E, 5
The FINE Cartridge may not be installed properly, or the Cartridge may not be the compatible with this machine. Install the appropriate FINE Cartridge. If lines are misaligned or the resulting output is not satisfactory, carry out the FINE Cartridge Alignment.

E, 7
Some FINE Cartridges are not installed in place. Install the FINE Cartridges in the appropriate positions.

E, 8
Waste ink absorber is almost full. Ink used for cleaning is absorbed in a waste ink absorber placed in the machine. indicates that the waste ink absorber is nearly full. Press [Black> or [Color> to cancel the error so that you can continue printing. If this error occurs, replacement of the waste ink absorber and maintenance of the machine are required. Canon recommends to contact a Canon service representative as soon as possible. Once the waste ink absorber becomes completely full, printing cannot be done until the waste ink absorber is replaced.

E, 9
Depending on the model or brand of your device, you may have to select a print mode compliant with PictBridge before connecting the device.

You may also have to turn on the device or select Play mode manually after connecting the device to the machine. Perform necessary operations according to the instruction manual supplied with your device.

If the error is still unresolved, there is a possibility that you are using a digital camera or digital video camcorder that is not supported by this machine. Use a digital camera or digital video camcorder compatible with this machine.

E, 1, 4
The FINE Cartridge may not be the compatible with this machine. Install the appropriate FINE Cartridge. If lines are misaligned or the resulting output is not satisfactory, carry out the FINE Cartridge Alignment.

E, 1, 5
FINE Cartridge errors have occurred. Replace the FINE Cartridge.

E, 1, 6
This FINE Cartridge may have previously been used, or the ink may have run out. The function for detecting the remaining ink level will be disabled since the remaining ink level cannot be correctly detected. If you want to continue printing without this function, press [Black> or [Color>. Canon recommends to use new genuine Canon Cartridges in order to obtain optimum qualities.

E, 1, 9
The size of the document cannot be correctly detected or the document is too small when the Fit-to-Page copying is selected. Make sure the document meets the requirements and correctly loaded on the Platen Glass. Then reload the document and press [Black> or [Color>. See Setting Documents.

E, 2, x

E, 3, x

E, 4, x
An error requiring servicing might have occurred. Turn OFF the machine, and unplug the power cord of the machine from the power supply. After a while, plug the power cord of the machine back in and turn ON the machine. If the same error occurs, contact a Canon service representative.

ขอบคุณ
http://www.softwaresiam.com/viewthread.php?tid=755&extra=page%3D1

วิธีแก้ไข Printer Cannon MP145 มี error “E27″ ที่ซับหมึกเต็ม

วิธีแก้ไข Printer Cannon MP145 มี error “E27″ ที่ซับหมึกเต็ม

1. ปิดเครื่อง (ขณะที่เสียบปลั๊กอยู่)
2. กด Stop/Rest ค้างไว้
3. กดปุ่ม Powerค้าง ปล่อยStop/Reset
4. ยังกด Power ค้างอยู่แล้วกด Stop/Reset 2 ครั้ง
5. ปล่อยมือจากทุกปุ่ม รอให้ไฟ Alarm ติด
6. กด Stop/Reset 4 ครั้งสังเกตุจาก ไฟ Alarm
7. ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ อาจจะปิดไม่ดับทันทีรอสัก 30-60 วินาทีแล้วลองกดปิดใหม่ลองหลายๆครั้ง กดแล้วดับ แล้วกดเปิดใหม่

ที่มา
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=31623.0

วิธีเคลียร์ซับหมึก รุ่น MP150 MP160 MP145

1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Resume ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3. ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Resume
4. ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้กดปุ่ม Resume อีก 2 ครั้ง เสร็จแล้วปล่อยมือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5. ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
6. เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง กดปุ่ม Resume 4 ครั้ง
7. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์ (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8. เปิดปริ๊นท์เตอร์ ก็จะใช้งานได้ตามปกติ

ป้ายกำกับ

การเคลียร์ ของ EPSON RX 500/510 แก้ซับหมึก CANON MP 145 ขึ้น E8 ขั้นตอนการ เคลียร์ถาดหมึกเสียเต็ม (Waste Ink Pad) Cannon IP1000 ปัญหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ พ่นหมึก (Inkjet)และเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม (Dot matrix) วิธีการแก้ไข Canon mp145 ขึ้น Error E16 วิธีเคลียร์ซับหมึก รุ่น i255 i320 วิธีเคลียร์ซับหมึก รุ่น ip1000 ip1500 IP1200 IP17000 IP1600 IP1880 วิธีเคลียร์ซับหมึก รุ่น ip3000 ip4200 หรือรุ่นที่คล้ายกัน วิธีรีเซตตลับหมึก Canon MP160 วิธี Reset ตลับหมึก IP1980 Canon i320 CANON IP1000 Canon MP1454 ขึ้น Error E4 CANON MPC-190 อาการ ขึ้น Error 335 E 27 E2 หัวพิมพ์ติด Canon E5 E5 ที่ตลับหมึกเสีย วิธีแก้ Canon mp145 Error Code ของ Canon MP150 Error Code Canon MP145 error “E27″ HP Color LaserJet 4500/4550 Printers (FUSER KIT RESET) I250 i255 Waste Ink Counter Reset. IP1200 iP1300 IP1500 iP1600 iP1700 iP1800 iP1900 iP2200 iP2500 iP2600 -prog ServiceTool_V700 MP160 Printer Cannon MP145 reset ตลับหมึก Canon iP1880 Reset สำหรับรุ่น iP1200 Reset หมึก CANON IP4760 4680 3680 1980 MP198 MX328 MP245 Reset Canon PIXMA iP1000 Reset MP110

บอกกันไว่ก่อน

บล็อกแห่งนี้ไม่ได้รับซ่อมเครื่องพิมพ์หรือ printer นะครับ เพียงแต่เรารวบรวมข้อมูลการแก้ไข ซ่อมแซมเครื่องปรินซ์เบื้องต้น ให้สามารถใช้งานได้ก่อน เพื่อการประหยัดงบประมาณ ฉะนั้นการแก้ไขได้จริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละปัญหานะครับ